close up shot of a robot holding a flower

#ŞimdiHareketeGeçYapay zeka ve insanlığın geleceği!

Plato, Aristo, Socrates gibi filozoflar bilginin kendisini tanımlamak üzere çok ıstırap çektiler. Bugün yaşasalardı gerçek, gerçek ötesi, alternatif gerçeklik gibi kavramlarla bilginin manipüle edilme hızı ve gücünden duyacakları ıstırap muhtemelen daha yüksek olurdu. 
four gray vehicle seats

#ŞimdiHareketeGeçBugün hayatta kal, peki yarın?

Önümüzdeki 2 yılın en önemli küresel riski ne biliyor musunuz? Yaşam maliyeti krizi. Yani, temel ihtiyaçların karşılanması için gereken ekonomik maliyetin çok sarsıcı şekilde yükselmesi ve küresel düzeyde bunun çoğunluğu da kapsayacak şekilde yaygınlaşması.
dust pan and brush

#ŞimdiHareketeGeçİklim Krizi 101

Kritik iklim krizi meselesiyle ilgili karmaşık gözüken ve birbirine giren kavramları basitçe ortaya koymak, bu konuları daha fazla kişinin anlayabilmesi ve böylece aksiyona geçmesi için önemli.