a robot holding a wine
Photo by Pavel Danilyuk on Pexels.com

ChatGPT ile sohbet!

0 Shares
0
0
0
0
0

ChatGPT: Dünyanın en yeni favori chat-botu. Piyasaya sürülmesinin üzerinden daha bir hafta bile geçmeden büyük ilgi gördü.

Yatırımcıları arasında Elon Musk'ın da olduğu OpenAI tarafından oluşturulan bir yapay zeka sistemi ChatGPT.

Şirket, web sitesinde vizyonunu "yapay genel zekanın (AGI), ekonomik açıdan en değerli işlerde, tüm insanlığa fayda sağlamak üzere, insanlardan daha iyi performans gösteren otonom sistemleri kurmak” olarak tanımlıyor. 

İnsanlığa fayda sağlamaktan bahsedilmişken, ben de özellikle yapay zekada önyargı üzerine sorularıma yanıt almak için doğrudan yeni açılan ChatGPT ile bir konuşma yaptım:

  • Yapay zekanın da insanlar gibi önyargıları var mı?

ChatGPT: Evet, yapay zeka sistemlerinin tıpkı insanlar gibi önyargıları olabilir. Önyargılar, diğer insanlara veya durumlara ilişkin algılarımızı ve yargılarımızı etkileyen inançlar veya tutumlardır. Bu önyargılar ırk, cinsiyet, yaş veya kişisel deneyimler gibi çeşitli faktörlere dayanabilir.

AI sistemleri çeşitli şekillerde önyargılar geliştirebilir. Örneğin, eğitildikleri verilerden önyargıları öğrenebilirler. Bir AI sistemini eğitmek için kullanılan veriler önyargılıysa, sistem bu önyargıları öğrenecek ve yeniden üretecektir. AI sistemleri, tasarlanma ve programlanma biçimleriyle de önyargılar geliştirebilir. Tasarımcıların veya programcıların önyargıları varsa, bunlar yapay zeka sistemine yerleştirilebilir.

Ek olarak, AI sistemleri toplumdaki mevcut önyargıları artırabilir ve sürdürebilir. Örneğin, işe alma veya ceza adaleti gibi insanların hayatlarını etkileyen kararlar almak için bir AI sistemi kullanılıyorsa, dikkatli bir şekilde tasarlanıp test edilmediği takdirde mevcut önyargıları güçlendirebilir ve büyütebilir.

Genel olarak, AI sistemlerinin tıpkı insanlar gibi önyargıları olabilir. AI sistemlerinin adil ve tarafsız olmasını sağlamak için bu önyargıları tanımak ve ele almak önemlidir. Bu, dikkatli tasarım ve testlerin yanı sıra yapay zeka sistemlerini eğitmek için çeşitli ve temsili veri kümeleri kullanılarak yapılabilir.

  • Önyargılı bir yapay zekanın insanlar için sonuçları ne olacak?

ChatGPT: Önyargılı bir yapay zekanın insanlar için sonuçları önemli ve geniş kapsamlı olabilir. Potansiyel etkilerden bazıları şunlardır:

Ayrımcılık ve eşitsizlik: Taraflı bir yapay zeka sistemi, toplumdaki mevcut önyargıları güçlendirip büyüterek ayrımcılığa ve eşitsizliğe yol açabilir. Örneğin, cinsiyet, ırk veya diğer faktörlere dayalı olarak belirli adayları haksız yere kayıran veya onlara karşı ayrımcılık yapan işe alma kararları verebilir.

Hatalı ve adil olmayan kararlar: Taraflı bir yapay zeka sistemi, bireyler ve kuruluşlar için olumsuz sonuçlara yol açabilecek hatalı ve adil olmayan kararlar verebilir. Örneğin, hastalara zarar verebilecek veya mali kayıplara yol açabilecek yanlış tıbbi teşhisler veya tahmine dayalı analitikler yapabilir.

Güven ve güven kaybı: İnsanlar bir yapay zeka sistemindeki önyargıların farkına varırsa, sisteme ve onu kullanan kuruluşlara olan güvenlerini ve inançlarını kaybedebilirler. Bu, kuruluşların itibarına zarar verebilir ve halkın yapay zekaya ve daha genel olarak teknolojiye olan güvenini baltalayabilir.

Yasal ve etik sorunlar: Taraflı yapay zeka sistemleri, yasal ve etik kaygıları da gündeme getirebilir. Örneğin, işe alma veya ceza adaleti gibi insanların hayatlarını etkileyen kararlar almak için bir AI sistemi kullanılırsa, ayrımcılığı yasaklayan ve adaleti sağlayan yasaları ve etik ilkeleri ihlal edebilir.

Genel olarak, önyargılı bir AI'nın insanlar için sonuçları önemli ve geniş kapsamlı olabilir. Yapay zeka sistemlerinin adil ve tarafsız olmasını sağlamak ve yapay zekadaki önyargının olumsuz sonuçlarından kaçınmak için bu önyargıları tanımak ve ele almak önemlidir.

  • Önyargılı bir yapay zeka, insanlık için bir tehdit haline gelir mi?

ChatGPT: Taraflı bir yapay zekanın insanlık için bir tehdit haline gelmesi şart değildir. Taraflı yapay zeka sistemleri, bireyler ve toplum için olumsuz sonuçlar doğurabilirken, bir bütün olarak insanlık için bir tehdit oluşturmayabilir.

Ancak, AI sistemleri dikkatli bir şekilde tasarlanmaz ve kullanılmazsa, potansiyel olarak insanlık için bir tehdit oluşturabilir. Örneğin, yapay zeka sistemleri insani değerler ve hedeflerle uyumlu değilse, insanlar için zararlı olan veya çıkarlarımızla çelişen kararlar alabilirler. Ayrıca, AI sistemleri çok güçlü hale gelirse ve etkili bir şekilde kontrol edilmez veya düzenlenmezse, potansiyel olarak insanlık için bir tehdit oluşturabilirler.

AI ve ML: Her yerde görünmez eller!

Yapay zeka (AI) ve makine öğrenimi (ML) artık bir 'görünmez el' gibi hayatımızın hemen her alanına girmiş durumda. Çok büyük miktarda veriyi işleyerek gerçek zamanlı olarak önemli kararlar veriyorlar.

İşin tartışılması gereken bir yönü daha var: Bu teknolojik gelişmeler aslında toplumun ilişki setlerinden, değer yargılarından ve kalıplarından beslenerek büyüyor. Başka bir deyişle, insanlık için köklü önyargılar, ayrımcılık ve eşitsizlik gibi konular, ortaya çıkan bu teknolojilerin kalbinde 'algoritmik önyargı' olarak sağlam bir yer edinebilir. ChatGPT bile cevaplarında buna işaret ediyor.

Yapay zeka yavaş yavaş hayatımıza nüfuz ederken, bu sorunları ele almak ve yapay zekayı temel sorunlarımızı körüklemek yerine çözecek şekilde bağlamak son derece önemli olacaktır.

Keyifli sohbet için teşekkürler ChatGPT!

Yorum Yap